شفاف سازي عليه افراطگري

 

شفاف سازي و ابهام زدايي و رفع غبارآلودگي از فضاي سياسي از طريق اتخاذ مواضع شفاف که منجر به روشن شدن مرز نخبگان و جريانهاي سياسي داخل نظام با دشمن شود؛ از جمله پيامها و رهنمودهاي مهم مقام معظم رهبري است
اين که هر نوع رقابت يا حتي اعتراض در داخل از سوي جريانهاي سياسي نبايد به گونه اي انجام شود که نظام و کشورمان را دشمن شاد سازد، بياني بيّن و منطقي است که رهبر فرزانه انقلاب همواره بر آن تاکيد داشته و جريانها و گروههاي مختلف نيز به انحاء مختلف در مسير آن حرکت کرده و يا متاسفانه شايد به صورت ناخواسته در مقاطعي از آن دور شده اند.
بنا بر نظر مقام معظم رهبري، غبارآلودگي و درهم ريزي مرزها به سود دشمن و شفاف سازي مرزها، دشمن دشمنان نظام است. دشمن در غبارآلودگي فضا يا به تعبير ديگر گل آلودگي آب است که به فکر صيد ماهي ميافتد و براي نفوذ در جامعه اسلامي ايران و به انحراف کشاندن مسايل و وقايع تلاش مي کند. لذا جريانها و گروههاي دلسوز بايد با شفاف سازي مواضع خود، مانع از اين توفيق دشمن شوند. در طول ماههاي گذشته در بين اضلاع و جريانهاي حاضر در صحنه انتخابات، ضلعي که از روز اول وقايع پس از انتخابات اولويت را، بستن راه نفوذ دشمن کمين کرده دانسته و همگان را به مرزبندي با دشمن و تلاش براي ايجاد محيط آرام و فضاي مفاهمه فرا خوانده، مشخص است. اما طي اين مدت و در مقاطعي افراط گرايي صورت گرفته از سوي ديگر اضلاع انتخابات و جريانها، متاسفانه غبارآلودگي فضا را دامن زده و باعث تکاپوي بيشتر دشمن شده است. هر چند رهبري داهيانه و حضور ملت راه را بر کاميابي دشمن بسته است، با اين وجود بايد گفت که افراط گرايي در صحنه سياسي با هر قصد و نيتي که صورت گيرد خود يکي از مهمترين دلايل شفافيت زدايي و غبارآلودگي صحنه سياسي کشور است.
در سالهاي گذشته شاهد انواع تندروي ها از سوي عدهاي محدود اما پر سروصدا در دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا بوده ايم، عده اي که تابلوهاي اصلاح طلبي و اصولگرايي را به دست گرفته و اين دو جريان را به نفع خود مصادره به مطلوب نموده اند! جمعي که يکي مرز خود با دشمن را چندان روشن نساخته وديگري با تند کردن فضاي سياسي بر غبارآلودگي آن افزوده است. برآيند کشاکش اين دو گروه که خود را غايت و نهايت و تنها نسخه هاي اصل اصولگرايي و اصلاح طلبي معرفي مي کنند و عقلاي طيف خويش را منفعل مي خواهند، آن است که با شکل نگرفتن ادبيات و زبان مفاهمه و قانونگرايي بين آنها بر اميد دشمن عليه ملت ايران و نظام افزوده شده است. از اين منظر مي توان گفت حتي اگر افراطيون دو طيف نيز نخواهند، امروز دشمن هواخواه آنهاست. البته روشن است که ملت ايران با تبعيت از ولي امر خويش با حضور پرشور و بيکران خود، انواع توطئه ها و کج فهمي ها را پس زده است، اما حال که رهبري نظام بار ديگر کليد و فرازهايي مهم در اختيار گروهها و جريانهاي سياسي قرار داده اند، مناسب است که اين جريانها با کنار نهادن برخي منيت ها و انواع تندروي ها و کندروي ها، همچون رودهايي پرثمر به سمت درياي بيکران ملت به حرکت درآيند، پس زدن افراط در هر قالب و شکل به شفاف سازي امور و نااميد ساختن دشمن ياري مي رساند. در چنين وضعي ظرفيت هاي داخل نظام براي صيانت از خود و همچنين حقوق جريان هاي درون خويش که موقعيت و دشمن شناس هستند نيز بيشتر آشکار خواهد شد.

هفته نامه اتحاد ملی

 

 
استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.